Journal of STEM Education (STEM ED) https://journal.stempd.net/stem-ed <p><strong>Journal of STEM Education: Best Practices in STEM Education</strong></p> <p>The journal is published twice a year. The first issue of the journal has been published. You can send your articles that can be used in formal, informal, and non-formal environments, including application examples related to STEM education, for future issues.</p> <p>The publication language of the journal is English.</p> <p>The journal aims to be a journal that reflects the interests and needs of everyone interested in STEM teaching. Articles should include implementation examples that can be used by teachers working at the K-12 level, academics teaching at the undergraduate/graduate/doctorate level, and instructors working in informal environments such as science centers.</p> <p><strong>The studies of the journal include a short video of the phenomenon that dealt with the activity addressed in the study. The focus of the video is on the content and working process of the prototype, code, material, etc. developed.</strong></p> <p>To better understand the scope of the journal, here are some internationally published journals with a similar perspective. Reviewing the articles in these journals can guide you while writing your article for the journal.</p> <p>- <a href="https://www.jove.com/" target="_blank" rel="noopener">JoVE: Journal of Visualized Experiments</a></p> STEM PD Community of Practice en-US Journal of STEM Education (STEM ED) Editöryal https://journal.stempd.net/stem-ed/article/view/30 <p><em>Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) alanlarının bütünsel olarak ele alınarak öğretilmesine yönelik uluslararası alanyazında son yıllarda çok sayıda makale, dergi ve kitap göze çarpmaktadır. Ülkemizde de bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla “STEM Eğitimi Dergisi: STEM Eğitiminde İyi Uygulamalar (STEM ED)” yayın hayatına başlamıştır. STEM ED’de, uygulama örneklerine odaklanan formal, informal ve non-formal ortamlarda kullanılabilecek STEM eğitimi ile ilgili makaleler yayımlanmaktadır.</em></p> Hasan Özcan Metin Şardağ Mehmet Söğüt Copyright (c) 2021 Hasan Özcan- Metin Şardağ- Mehmet Söğüt https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-06-02 2021-06-02 2 1 STEM Eğitimi Uygulamalarının Bilişsel Değişkenlere Etkisi: Öyküleyici Alanyazın İncelemesi https://journal.stempd.net/stem-ed/article/view/29 <p><em>Bu çalışmada, 2014-2020 yılları arasında ulusal hakemli dergilerde yayımlanan ve STEM eğitimi uygulamalarının bilişsel değişkenlere etkisini test eden deneysel araştırma makaleleri incelenmiştir. Çalışmada öyküleyici alanyazın inceleme türlerinden güncel inceleme yöntemi kullanılmıştır. Deneysel makalelere ulaşabilmek için TR Dizin ve DergiPark veri tabanları kullanılmıştır. Bu veri tabanlarından 37 farklı ulusal hakemli dergide yayımlanmış 43 deneysel STEM eğitimi makalesine ulaşılmıştır. Araştırmanın sonunda (i) deneysel makalelerin bilişsel öğrenme alanından başarı, beceri, kavramsal anlama ve kavrayış değişkenlerine odaklandığı, (ii) STEM eğitimi uygulamalarının öğrencilerin bilişsel öğrenmelerine çoğunlukla anlamlı etkide bulunduğu, (iii) bu uygulamaların çoğunlukla fen konularının öğretimine odaklandığı ve matematik konularının öğretimine yeterince odaklanmadığı ve (iv) öğretmenlerin hiçbir araştırmada katılımcı olarak yer almadığı görülmüştür. Çalışmanın bulguları, STEM eğitimi alanyazınındaki araştırmalar yardımıyla tartışılmıştır. Son olarak, çalışmada STEM eğitimi uygulayıcılarına ve araştırmacılarına birtakım önerilerde bulunulmuştur.</em></p> Ramazan Avcu Copyright (c) 2021 Ramazan Avcu https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2021-06-02 2021-06-02 2 1