STEM Eğitimi Uygulamalarının Bilişsel Değişkenlere Etkisi: Öyküleyici Alanyazın İncelemesi

Authors

  • Ramazan Avcu Aksaray Üniversitesi

Keywords:

Stem eğitimi, deneysel araştırmalar, ulusal hakemli dergiler, bilişsel değişkenler, öyküleyici alanyazın incelemesi, güncel inceleme

Abstract

Bu çalışmada, 2014-2020 yılları arasında ulusal hakemli dergilerde yayımlanan ve STEM eğitimi uygulamalarının bilişsel değişkenlere etkisini test eden deneysel araştırma makaleleri incelenmiştir. Çalışmada öyküleyici alanyazın inceleme türlerinden güncel inceleme yöntemi kullanılmıştır. Deneysel makalelere ulaşabilmek için TR Dizin ve DergiPark veri tabanları kullanılmıştır. Bu veri tabanlarından 37 farklı ulusal hakemli dergide yayımlanmış 43 deneysel STEM eğitimi makalesine ulaşılmıştır. Araştırmanın sonunda (i) deneysel makalelerin bilişsel öğrenme alanından başarı, beceri, kavramsal anlama ve kavrayış değişkenlerine odaklandığı, (ii) STEM eğitimi uygulamalarının öğrencilerin bilişsel öğrenmelerine çoğunlukla anlamlı etkide bulunduğu, (iii) bu uygulamaların çoğunlukla fen konularının öğretimine odaklandığı ve matematik konularının öğretimine yeterince odaklanmadığı ve (iv) öğretmenlerin hiçbir araştırmada katılımcı olarak yer almadığı görülmüştür. Çalışmanın bulguları, STEM eğitimi alanyazınındaki araştırmalar yardımıyla tartışılmıştır. Son olarak, çalışmada STEM eğitimi uygulayıcılarına ve araştırmacılarına birtakım önerilerde bulunulmuştur.

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2021-06-02

How to Cite

Avcu, R. (2021). STEM Eğitimi Uygulamalarının Bilişsel Değişkenlere Etkisi: Öyküleyici Alanyazın İncelemesi. Journal of STEM Education (STEM ED), 2(1). Retrieved from https://journal.stempd.net/stem-ed/article/view/29